24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26413

BAKANLAR KURULU  KARARI

Karar Sayısı : 2007/11565

             Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda boşalan temsilciliklerde, ekli listede adları ve görevleri yazılı kişilerin görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                            H. ÇELİK

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                    C. ÇİÇEK                                     A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

19/1/2007 TARİHLİ VE 2007/11565 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

KURUMU:                                  ADI SOYASI:                  GÖREVİ:                                     

Başbakanlık                                  Ömer DİNÇER                  Müsteşar

Başbakanlık                                  Yüksel ÖZTÜRK              Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü

Adalet Bakanlığı                           Osman BÖLÜKBAŞI       Müsteşar Yardımcısı

Milli Savunma Bakanlığı              Orhan KÖPRÜ                  Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı

İçişleri Bakanlığı                           İbrahim SARAÇOĞLU     Bakanlık Müşaviri

Maliye Bakanlığı                          Hasan Basri AKTAN        Müsteşar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı     Mahmut KÜÇÜK             Müsteşar Yardımcısı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı          Adem ŞAHİN                    Müsteşar

Kültür ve Turizm Bakanlığı         Mustafa İSEN                   Müsteşar

Basın Yayın ve Enformasyon

Genel Müdürlüğü                         Salih MELEK                    Genel Müdür Vekili