23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                           22 Ocak 2007

                 B.02.0.PPG.0.12-305-783

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Kuveyt Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VI. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere; 23 Ocak 2007 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    22 Ocak 2007

             B.01.0.KKB.01-06-14-2007-37

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 22 Ocak 2007 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-783 sayılı yazınız.

             Türkiye-Kuveyt Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VI. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere, 23 Ocak 2007 tarihinde Kuveyt’e gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI