23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11559

             2006Yılı Yatırım Programının ekte belirtildiği şekilde düzeltilmesi; Yüksek Planlama Kurulunun 28/12/2006 tarihli ve 2006/106 sayılı Raporu üzerine, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

               K. TÜZMEN                                    M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

            Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

               B. ATALAY                                 M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                            A. ŞENER

            Adalet Bakanı V.                         Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

                  H. ÇELİK                                         A.KOÇ                                    R.AKDAĞ                        M.H.GÜLER

          Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı V.                 Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı V.

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

2006 YILI YATIRIM PROGRAMI YANLIŞ-DOĞRU CETVELİ (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA NO

SAYFA NO

YATIRIM SAHİBİ KURULUŞ

AİT OLDUĞU SÜTUN BAŞLIĞI

PROJE NO

SATIR NO

YANLIŞ

DOĞRU

1

47

T. ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GN. MD.

PROJE ADI / BAŞLAMA - BİTİŞ YILI

1997D070290

39

2006' dan sonraya kalanlar / 2006-2008

2006'da bitenler / 2006-2006

2

48

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİMİ TAŞ.

PROJE TUTARI - TOPLAM

1998D070400

55

(250)

(150)

3

48

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİMİ TAŞ.

PROJE TUTARI - TOPLAM

1998D070400

56

(900)

(1000)

4

49

TEDAŞ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1985D052430

69

(256717)

(260919)

5

49

TEDAŞ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1985D052430

71

(233272)

(237474)

6

49

TEDAŞ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1985D052430

72

(75283)

(71081)

7

49

TEDAŞ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1985D052430

73

(14715)

(14015)

8

49

TEDAŞ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1985D052430

74

(60568)

(57066)

9

53

TCDD GN. MD.

PROJE TUTARI - DIŞ / 2006 YATIRIMI - DIŞ - KREDİ / 2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - DIŞ - KREDİ

1994E010180

53

2819992 / 395386 / 833857

2718092 / 385196 / 742147

10

53

TCDD GN. MD.

PROJE TUTARI - DIŞ / 2006 YATIRIMI - DIŞ - KREDİ / 2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - DIŞ - KREDİ

1994E010180

59

(1168240) / (334383) / (833857)

(1066340) / (324193) / (742147)

11

58

T. DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GN. MD.

PROJE NO

2005E020070

43

2005E020070

2005E020060

12

60

U.B. DLH İNŞAATI GN. MD.

2006 YATIRIMI - TOPLAM

2006E030190

39

2

2500

13

60

U.B. DLH İNŞAATI GN. MD.

2006 YATIRIMI - TOPLAM

2006E030200

40

2500

2

14

105

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

YER (İL ve İLÇESİ)

2006H031360

25

Ankara-Kırşehir

Kocaeli-Gebze

15

105

HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ

2006 YATIRIM  TOPLAMI

1994H033580

39

(2000)

(1840)

16

105

HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ

PROJE ADI / 2006 YATIRIM  TOPLAMI

2005H031340

45-46

Derslik+Kongre Mrk. / 1

Derslik+Kongre Mrk.(2)   /  1

 

 

 

 

 

 

                                           (160)

17

124

GENÇLİK ve SPOR GN. MD.

2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - TOPLAM

1990H050050

70

8448

78448

18

151

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜT MER.

DİPNOT

2005K010270

34

Kuruluş gelirlerinden karşılanacaktır.  Toplama dahil değildir.

 

19

153

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

YER (İL ve İLÇESİ)

2006K010660

62

Ankara

Muhtelif

20

154

MALİYE BAKANLIĞI

KARAKTERİSTİK

2006K010750

48

T-2 (3 Ad.)

T-2 (5 Ad.)

21

155

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAK.

KARAKTERİSTİK

2006K010910

78

T-3 (10 Ad.)

T-2 (10 Ad.)

22

158

TAPU ve KADASTRO GN. MD.

KARAKTERİSTİK

1990K030270

37

3 adet İnşaat

2 adet İnşaat

23

158

TAPU ve KADASTRO GN. MD.

2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - TOPLAM

2004K030070

40

57810

27810

24

165

İLLER BANKASI GN. MD.

KARAKTERİSTİK

2005K050120

47

Şebeke

Kap.İs.

25

166

İLLER BANKASI GN. MD.

PROJE ADI

2005K060040

65

Tekiryaylası Kanalizasyon Projesi

Kayseri (Tekiryaylası Mevki) Kanalizasyon Projesi

26

168

İLLER BANKASI GN. MD.

YER (İL ve İLÇESİ)

2006K060050

13

Muğla

Denizli

27

175

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI

PROJE ADI

2006K100050

79

Biyolojik Çeş ve doğal Kayn. Yön.Prj. (5)

Biyolojik Çeş. Söz. Uyg. Prj.(5)

28

176

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI

KARAKTERİSTİK

1985K110120

71

İnşaat(66 adet)

İnşaat (65 adet)

29

179

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KUR. BŞK.

PROJE ADI

2004K120080

46-47

Ulusal/Uluslararası İlişkiler ve Türkçe Konuşan Ülkelerle İşbirliği

 

30

184

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

BAŞLAMA - BİTİŞ YILI

2003K120210

56

2003-2007

2003-2008

31

185

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1991K120420

45

710

700

32

185

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

2006 YATIRIMI - TOPLAM

1998K120850

47

10

20

33

194

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

PROJE NO / PROJE ADI / PROJE TUTARI - TOPLAM / 2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - TOPLAM

2002K121320

37

2002K121320 / Tam Oto. Ar-Ge ve Uyg. Sera Komp. Ve İşl. /       1031 / 981

2002K121310 / Yu. Ve Sert Çek. Mey. Ar-Ge ve Uyg. Mer. /          720 / 670

34

208

SHÇEK GN. MD.

PROJE TUTARI - TOPLAM / 2006 YATIRIMI - TOPLAM

2006K130010

17

600 / 600

480 / 480

35

208

SHÇEK GN. MD.

PROJE TUTARI - TOPLAM / 2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - TOPLAM / 2006 YATIRIMI - TOPLAM

1991K131310

22

34373 / 16953 / 9801

35774 / 17953 / 10801

36

208

SHÇEK GN. MD.

PROJE TUTARI - TOPLAM / 2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - TOPLAM / 2006 YATIRIMI - TOPLAM

1992K131000

23

31800 / 1376 / 8970

30585 / 1301 / 7970

37

208

SHÇEK GN. MD.

PROJE TUTARI - TOPLAM

1991K131290

24

6050

7250

38

208

SHÇEK GN. MD.

2005 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA - TOPLAM

2000K131660

25

3692

2689

39

208

SHÇEK GN. MD.

PROJE TUTARI - TOPLAM / 2006 YATIRIMI - TOPLAM

2006K130020

30

20000 / 20000

20120 / 20120

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Satır sayısı belirlenirken başlık kısmı 10 satır, altı çizili satırlar 2 satır olarak sayılmış, boş satırlar ekleme yapılmadığı sürece sayılmamıştır. Aynı projenin farklı sütunlarında yapılan düzeltmeler, aynı satırda  " / " işaretiyle ayrılarak gösterilmiştir.