23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN DIŞ

TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/19)

 

             MADDE 1 – (1) 2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvanları ve adresleri belirtilen şirketlerin ve kuruluşun "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejim Kararı’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca geri alınmıştır:

             DİMER ULUSLARARASI GÖZETİM, SÖRVEY VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

             İnönü Bulvarı

             Anadolu Hayat Sigorta Binası No:6/606 

             33000 MERSİN

             GÜNEY GÖZETİM MÜMESSİLLİK VE TİCARET LTD. ŞTİ.

             Çakmak Cad. 30. Sok.

             Mahmut Torun İş Merkezi No: 35  4/13

             33050  MERSİN

             KOSGEB ÇORUM  İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

             Organize Sanayi Bölgesi No: 7

             ÇORUM

             MADDE 2 – (1) 2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejim Kararı’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, bir ay süreyle faaliyetten men edilmiştir:

             TÜV SÜD TEKNİK GÜVENLİK VE KALİTE DENETİM TİC. LTD. ŞTİ.

             Yıldız Posta Cad. No: 17  K: 5

             Esentepe - Şişli

             34394 İSTANBUL

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.