23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmaların; A-Türkiye’de Varlığı Bilinmeyen ve İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar başlığı altındaki Funguslara ilişkin listeden “Cochliobolus heterostrophus” ibaresi çıkarılmış, B-Türkiye’de Sınırlı Olarak Bulunan ve İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar başlığı altındaki Nematodlara ilişkin listeye “Heterodera fici” ibaresi  eklenmiş ve aynı başlığın Funguslara ilişkin listesinden de “Cochliobolus carbonus” ve “Cochliobolus victoriae”  ibareleri çıkarılmıştır.

 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin  ekinde yer alan, EK-II Bazı Bitki veya Bitkisel Ürünlerde Bulunması Halinde İthale Mani Teşkil Eden Zararlı Organizmalar başlığı altındaki Türkiye’de Sınırlı Olarak Bulunan Zararlı Organizmaların, Böcekler bölümüne aşağıdaki zararlı organizma ve bulaşma materyalleri eklenmiştir.

 

 “ 

ZARARLI ORGANİZMALAR

BULAŞMA MATERYALİ

Rhynchophorus ferrugineus

 

Palmae(Aracacea) familyasına ait

Areca catechu(Malabar palmiyesi),

Arenga pinnata,

Borassus flabellifer,

Caryota maxima (Cevizli palmiye),

C. cumingii,

Cocos nucifera(Hindistan cevizi),

Corypha gebanga ,

C. elata,

Elaeis guineensis (Afrika yağ  palmiyesi),

Livistona decipien (Şemsiye palmiye),

Metroxylon sagu,

Oreodoxa regia (Kral palmiye),

Phoenix canariensis(Kanarya adaları phonixi),

P. dactylifera (Hurma ağacı),

P. sylvestris (Yabani hurma),

Sabal umbraculifera ,

Trachycarpus fortune (Syn: Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),

Washingtonia sp;

 

Agavaceae familyasına ait Agave americana;

Poaceae familyasına ait Saccharum officinarum

 

bitkilerinin tohum hariç dikim materyali

 

 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin  ekinde yer alan, EK-III Bitki ve Bitkisel Ürünlerin İthalatında İstenen Özel Şartlar başlığı altında; 1 inci sıradaki Açık tohumlular (iğne yapraklılar) (Coniferales) ve 2 nci sırasındaki Kapalı tohumlular (yaprağını döken ve dökmeyen geniş yapraklılar) altında yer alan, Yongaya ilişkin kısımlar sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 “Yonga                  a) Kabuğu soyulmuş veya fümigasyona tabi tutulmuş odunlardan veya kuru

                                  madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş

                               odunlardan elde edilmiş olmalıdır.

                                  b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde

                               mühürlü veya muhafazalı konteynırlarda taşınmalıdır.”

 

“Yonga                   a) Kabuğu soyulmuş veya fümigasyona tabi tutulmuş odunlardan veya kuru

                                  madde üzerinden nemi %20’nin altına inecek şekilde fırında kurutulmuş

                               odunlardan elde edilmiş olmalıdır.

                                 b) Çevreden zararlı organizmaların bulaşmasını engelleyecek şekilde

                               mühürlü veya muhafazalı konteynırlarda taşınmalıdır.”

 

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan, EK X 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 4. Maddesi Uyarınca Tayin ve İlan Edilen Bitki ve Bitkisel Ürün İhraç Kapıları’na ilişkin listenin 31 inci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                                                                                                                                                                     

31

MANİSA

Manisa, Alaşehir

 

”

                                                               

                       “

                                                                               

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.