23 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26412

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10946

             10 Ekim 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 20/4/2001 tarihli ve 2001/2365 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve Çek Cumhuriyeti’nin tek taraflı feshi ihbar bildirimi ile yürürlüğü sona eren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması”nın sona erdiği tarihin 27 Haziran 2006 olarak tespiti; Dışişleri Bakanlığı’nın 21/8/2006 tarihli ve HUMŞ/311785 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

               B. ATALAY                                  M.A. ŞAHİN                            N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

            Devlet Bakanı V.                             Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                        M.H.GÜLER

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                 Ulaştırma Bakanı V.

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı