6 Ocak 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26395

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/11459

             17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle konutları yıkılan veya ağır hasar gören hak sahiplerine verilmek üzere Bolu İlinde inşa edilen ve ekli listelerde bulunduğu yer ile ada, parsel, blok ve daire numaraları gösterilen konutlardan (I) sayılı listede yer alanların Bolu Valiliğine, (II) sayılı listede yer alanların ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bedelsiz olarak devredilmesi; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 22/11/2006 tarihli ve 20071 sayılı yazısı üzerine, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                       C.ÇİÇEK                                   R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskan Bakanı V.                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                     M.V. GÖNÜL                                H.ÇELİK

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.        Çevre ve Orman Bakanı V.

 

15/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11459 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

I SAYILI LİSTE

 

SIRA NO

BULUNDUĞU YER

ADA NUMARASI

PARSEL NUMARASI

BLOK NUMARASI

DAİRE NUMARASI

  1

UMUTKENT MAHALLESİ

4

1

7

2

  2

 

4

1

8

3

  3

 

4

1

19

4

  4

 

4

1

19

9

  5

 

4

1

20

9

  6

YAŞAMKENT MAHALLESİ

5

1

16

7

  7

 

6

1

5

4

  8

 

6

1

7

7

  9

 

10

1

2

3

10

 

10

1

6

5

11

 

101

1

8

3

12

 

101

1

8

6

* Toplam 12 adet

 

 

II SAYILI LİSTE

 

SIRA NO

BULUNDUĞU YER

ADA NUMARASI

PARSEL NUMARASI

BLOK NUMARASI

DAİRE NUMARASI

  1

UMUTKENT MAHALLESİ

20

1

4

3

  2

 

20

1

9

4

  3

 

20

1

12

3

  4

 

20

1

13

3

  5

 

21

1

1

2

  6

 

22/2

1

5

2

  7

 

22/2

1

14

4

  8

 

23

1

5

3

  9

 

23

1

8

3

10

 

23

1

11

3

11

YAŞAMKENT MAHALLESİ

5

1

18

1

12

 

15

1

2

2

13

 

15

 

8

3

14

 

17

1

2

4

15

 

18

1

7

6

16

 

18

1

13

10

17

 

18

1

14

4

18

 

18

1

17

5

19

 

18

1

18

1

20

 

18

1

18

6

21

 

19/2

1

4

5

22

 

24

1

10

3

23

 

101

1

6

9

24

 

101

1

6

12

25

 

103

1

2

1

26

 

103

1

8

4

27

 

103

1

14

2

28

 

103

1

16

3

29

 

103

1

16

4

30

 

103

1

16

11

* Toplam 30 adet