18 Aralık 2006 Tarihli ve 26380 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/11246    Türkiye Cumhuriyeti ile Palau Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Diplomatik İlişkilerin Tesis Edilmesine İlişkin Ortak Açıklama”nın Onaylanması Hakkında Karar

2006/11334    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Hartum’da Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi (TİKA) Program Koordinasyon Ofisi’nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ufuk Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği