7 Aralık 2006 Tarihli ve 26369 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/11227 Türkiye ile Gürcistan Arasında İmzalanan “Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın  Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

— Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği

— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “MEDULA” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

— Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)