3 Aralık 2006 Tarihli ve 26365 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Ordu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği