19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/11147 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Çadır-Lunga Şehri İçme Suyu Temini ve Şehir İçi Su Şebekesinin Yapımına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2006/11171 Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Taraf Sorumluluğuna Dair “Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol”un Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik