2 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26334

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2006/8561

             1 – Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Başbakanlık Temsilcisi) Günaydın ÇALIŞKAN’ın atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan

—— • ——

             Dışişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8562

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine,Büyükelçi,Bakanlık Müşaviri Hurşit Aydın ŞAHİNBAŞ’ın, atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A. GÜL

                  Başbakan                        Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8569

             1 – 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;

             - Kırklareli Defterdarlığına, Ağrı Defterdarı Mustafa ŞAHİN’in,

             - Yozgat Defterdarlığına, Kahramanmaraş Defterdarı Mustafa IŞIK’ın,

             - Kahramanmaraş Defterdarlığına, Kars Defterdarı Osman KOÇAŞ’ın,

             - Ağrı Defterdarlığına, Tekirdağ Defterdar Yardımcısı İzzet PATAN’ın,

             - Kars Defterdarlığına, Çanakkale Defterdar Yardımcısı Hanifi ERASLAN’ın

             atanmaları;

             657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               K. UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8570

             1 – Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hayati GÖKÇE’nin atanması, 5502 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               K. UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Millî Eğitim Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8572

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Çankırı Millî Eğitim Müdürlüğüne, Durmuş ÖZDEMİR’in atanması 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Doç. Dr. H.ÇELİK

                  Başbakan                                        Millî Eğitim Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8573

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Cemil YÜCEL’in atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  F. N.ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8574

             1 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde boş bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına, İstanbul Tapu ve Kadastro 2 nci Bölge Müdürü Ömer Ali ANBAR’ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  F. N.ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8575

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, İller Bankası Samsun 16 ncı Bölge Müdürü Fehmi İMAMOĞLU’nun atanması,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli İller Bankası Samsun 16 ncı Bölge Müdürlüğüne Abdullah ALPTEKİN’in atanması,

             657 sayılı Kanunun 71, 74 ve 76 ncı, 2451 sayılı Kanunun 2 nci ve 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                  F. N.ÖZAK

                  Başbakan                                  Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8578

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcılığına Oktay ERDAĞI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 B.YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8579

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü I inci Hukuk Müşavirliğine Nilgün ÖZGÜR’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 B.YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8580

             1 – Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barış TOZAR’ın yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 B.YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Ulaştırma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8581

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne Davut ASLANPAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 B.YILDIRIM

                  Başbakan                                          Ulaştırma Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8582

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bilecik İl Müdürlüğüne,Bilgin AYDIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 M. M.EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8584

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Sanayi Genel Müdürlüğüne aynı Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı Mesut GÜLCÜLER’in, atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                              Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                 A.COŞKUN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8585

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Yaşar TOPÇUOĞLU’nun atanması,

             657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Dr. M.H.GÜLER

                  Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8586

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mehmet ÇALIŞKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

1/11/2006

                                                                                                                                               Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                     A.KOÇ

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı