6 Ekim 2006 Tarihli ve 26311 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10957  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10921  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

2006/10949  Denizli İli, Çardak İlçesi, Beylerli Kasabasında Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2006/10958  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2006/10959  Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2006/10964  İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/34, K: 2006/37 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/54, K: 2006/47 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanun ile İlgili)