5 Ekim 2006 Tarihli ve 26310 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10911  Mahalli İdareler İçin İhdas Edilen İç Denetçi Kadroları Hakkında Karar

2006/10927  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadro ve Pozisyonların İhdas ve İptali Hakkında Karar

2006/10941  Başbakanlığa Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/10942  Sağlık Bakanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/10966  Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesine ve Bazı Alanların Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar

2006/11021  Türkiye İstatistik Kurumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Bu Personele ve Kurum Dışından Bu İşlerde Çalıştırılacak Olan Kamu Personeline Ödenecek Ücretlere Dair Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2006/10933  Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

2006/10934  Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Mesleki Formasyon Programı Yönetmeliği

—  Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/67)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/68)

—  Likidite Senetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2006/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/64, K: 2006/54 Sayılı Kararı (4/2/1924 Tarihli ve 406 Sayılı Kanun ile İlgili)