5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      4 Ekim 2006

  B.02.0.PPG.0.12-305-13145

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 5 Ekim 2006 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            4 Ekim 2006

B.01.0.KKB.01-06-261-2006-702

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 4 Ekim 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13145 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Ekim 2006 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına,Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                       Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI