5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10966

             Ekli “Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının Sınırlarının Değiştirilmesine ve Bazı Alanların Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 16/8/2006 tarihli ve 5228 sayılı yazısı üzerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

           C. ÇİÇEK                                          M. H. GÜLER                             M. A. ŞAHİN                  K. UNAKITAN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı V.

       A. BABACAN                                      M. A. ŞAHİN                             N. ÇUBUKÇU                   B. YILDIRIM

        Devlet Bakanı                                      Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı V.

           C. ÇİÇEK                                          M. V.GÖNÜL                                  A.AKSU                      K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                                  Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                    Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                               O. PEPE                                     H. ÇELİK                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                       Bayındırlık ve İskan Bakanı V.               Sağlık Bakanı V.                Ulaştırma Bakanı

                           A. COŞKUN                                              A. KOÇ                                          A. COŞKUN

               Tarım ve Köyişleri Bakanı V.               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.               Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

DENİZLİ ÇİVRİL AKDAĞ YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASININ

SINIRLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI ALANLARIN

YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI OLARAK

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

             MADDE 1 – Bazı alanların yaban hayatı geliştirme sahası olarak belirlenmesi hakkındaki 7/9/2005 tarihli ve 2005/9453 sayılı Kararnamenin eki listenin 24 üncü sırasında yer alan Denizli Çivril Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın sınırları ekli krokisinde gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Ekli krokisinde sınırları gösterilen alan Şanlıurfa Merkez Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak belirlenmiştir.

             MADDE 3 – Mülga 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayatı koruma sahası olarak tescil edilmiş olan aşağıdaki alanlar, sınırları ekli krokilerinde gösterildiği şekilde yaban hayatı geliştirme sahası olarak belirlenmiştir.

              1 - Adana Kahramanmaraş Hançerderesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              2 - Adana Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              3 - Afyon Dinar Karakuyu Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              4 - Ardahan Posof Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              5 - Balıkesir Kütahya Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              6 - Bartın Ulus Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              7 - Bolu Abant Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              8 - Burdur-Burdur Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

              9 - Burdur Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             10 - Gümüşhane Şiran Kuluca Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             11 - Hatay İskenderun Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             12 - İzmir Bayındır Ovacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             13 - İzmir Selçuk Gebekirse Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             14 - İzmir Karaada Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             15 - Karabük Yenice Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             16 - Kars Sarıkamış Kağızman Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             17 - Kütahya Merkez Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             18 - Mersin Tarsus Hopur Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             19 - Mersin Hisardağ ve Gedikdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             20 - Mersin Çamlıyayla Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             21 - Sakarya Kaynarca Acarlar Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             22 - Tokat Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             23 - Zonguldak Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

             MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız