5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10942

             Sağlık Bakanlığına ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Sağlık Bakanlığının 24/8/2006 tarihli ve 147351 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                 M. A. ŞAHİN                        B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                  A.AKSU                            M. M. EKER

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                           O. PEPE                                     R.AKDAĞ                         B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskan Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          B. ATALAY                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı V.                  Çevre ve Orman Bakanı

 

 

KURUMU          : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

 

 

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

5

2

1

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

3

3

1

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

3

5

3

GİH

MÜFETTİŞ

1

5

4

GİH

MÜFETTİŞ

1

6

4

GİH

MÜFETTİŞ

2

7

4

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

3

2

GİH

AB UZMANI

1

4

2

GİH

A.P.K. UZMANI

5

2

1

GİH

A.P.K. UZMANI

4

3

1

GİH

PROGRAMCI

1

3

2

GİH

PROGRAMCI

1

4

2

GİH

PROGRAMCI

1

5

2

GİH

ŞEF

18

5

3

GİH

ŞEF

2

5

4

GİH

ŞEF

1

6

4

GİH

MEMUR

11

6

5

GİH

MEMUR

16

7

5

GİH

MEMUR

6

8

5

GİH

MEMUR

2

9

5

GİH

MEMUR

1

10

5

GİH

AMBAR MEMURU

1

8

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

6

8

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

8

12

5

GİH

DAKTİLOGRAF

1

7

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

5

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

6

3

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

1

6

4

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

14

5

3

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

2

6

3

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

3

7

4

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

3

9

4

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

1

10

4

GİH

ŞOFÖR

1

7

5

GİH

ŞOFÖR

6

8

5

GİH

ŞOFÖR

1

9

5

GİH

ŞOFÖR

3

10

5

SH

UZMAN (TAB. UZ. T. GÖ.)

4

2

1

SH

UZMAN (TAB. UZ. T. GÖ.)

1

3

1

SH

TABİP

2

2

1

SH

TABİP

1

3

1

SH

TABİP

2

4

1

SH

TABİP

2

5

1

SH

VETERİNER HEKİM

1

4

3

SH

BİOLOG

1

2

1

SH

BİOLOG

2

4

1

SH

BİOLOG

1

5

1

SH

PSİKOLOG

1

2

1

SH

PSİKOLOG

1

5

4

SH

ECZACI

1

3

1

SH

ECZACI

2

3

2

SH

ECZACI

4

5

4

SH

DİYETİSYEN

1

3

2

SH

DİYETİSYEN

1

5

4

SH

TIBBİ TEKNOLOG

1

4

1

SH

TIBBİ TEKNOLOG

3

4

3

SH

HEMŞİRE

2

3

1

SH

HEMŞİRE

1

3

2

SH

HEMŞİRE

1

5

2

SH

HEMŞİRE

2

5

4

SH

EBE

1

4

2

SH

SAĞLIK MEMURU

6

3

1

SH

SAĞLIK MEMURU

4

9

2

SH

SAĞLIK MEMURU

3

9

4

SH

SAĞLIK MEMURU

6

9

5

TH

MÜHENDİS

1

4

1

TH

MÜHENDİS

4

5

1

TH

MÜHENDİS

2

5

2

TH

MİMAR

2

3

1

TH

KİMYAGER

1

5

1

TH

KİMYAGER

1

5

3

TH

TEKNİKER

4

5

1

TH

TEKNİKER

4

5

2

TH

TEKNİKER

1

5

3

TH

TEKNİKER

1

5

4

TH

TEKNİSYEN

3

4

3

TH

TEKNİSYEN

9

5

3

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

1

9

5

YH

HİZMETLİ

3

7

5

YH

HİZMETLİ

7

9

5

YH

HİZMETLİ

1

11

5

YH

HİZMETLİ

2

12

5

YH

HİZMETLİ

29

12

8

 

                 TOPLAM

273

 

 

 

 

KURUMU          : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI        : TAŞRA

CETVEL              : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

 

 

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

GİH

İL SAĞLIK MD. YRD.

1

2

1

GİH

İL SAĞLIK MD. YRD.

2

3

1

GİH

HASTANE MÜDÜRÜ

7

2

1

GİH

HASTANE MÜDÜRÜ

2

3

1

GİH

HASTANE MÜDÜRÜ YARD.

37

2

1

GİH

HASTANE MÜDÜRÜ YARD.

8

3

1

GİH

HASTANE MÜDÜRÜ YARD.

4

4

1

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

3

1

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

3

2

GİH

SİVİL SAVUNMA UZMANI

3

3

1

GİH

KORUMA VE GÜV. ŞEFİ

1

4

3

GİH

KORUMA VE GÜV. ŞEFİ

3

7

3

GİH

ŞEF

14

4

3

GİH

ŞEF

50

5

3

GİH

ŞEF

10

6

3

GİH

AYNİYAT SAYMANI

20

4

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

17

5

1

GİH

AYNİYAT SAYMANI

2

7

3

GİH

MEMUR

33

6

5

GİH

MEMUR

201

7

5

GİH

MEMUR

9

8

5

GİH

MEMUR

372

9

5

GİH

MEMUR

159

10

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

54

9

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

15

9

7

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

4

10

7

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

11

12

7

GİH

VEZNEDAR

15

6

4

GİH

VEZNEDAR

2

8

4

GİH

VEZNEDAR

5

9

5

GİH

VEZNEDAR

5

10

5

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

4

6

3

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

35

7

3

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

20

9

4

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

20

9

5

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

9

10

5

SH

BAŞASİSTAN

64

3

1

SH

BAŞASİSTAN

30

4

1

SH

BAŞASİSTAN

1

4

2

SH

BAŞASİSTAN

8

5

2

SH

ASİSTAN

97

4

3

SH

ASİSTAN

5

5

3

SH

SOSYAL ÇALIŞMACI

11

3

1

SH

SOSYAL ÇALIŞMACI

2

4

1

SH

SOSYAL ÇALIŞMACI

1

5

1

SH

SOSYAL ÇALIŞMACI

1

5

2

SH

UZMAN (TAB. UZ. T. GÖ.)

31

2

1

SH

UZMAN (TAB. UZ. T. GÖ.)

339

3

1

SH

UZMAN (TAB. UZ. T. GÖ.)

419

4

1

SH

TABİP

282

3

1

SH

TABİP

139

4

1

SH

TABİP

869

5

1

SH

TABİP

238

5

2

SH

DİŞ TABİBİ

6

2

1

SH

DİŞ TABİBİ

10

3

1

SH

DİŞ TABİBİ

118

5

1

SH

DİŞ TABİBİ

42

5

4

SH

VETERİNER HEKİM

1

2

1

SH

VETERİNER HEKİM

1

3

1

SH

BİOLOG

21

2

1

SH

BİOLOG

4

4

1

SH

BİOLOG

16

5

1

SH

BİOLOG

2

5

3

SH

PSİKOLOG

4

2

1

SH

PSİKOLOG

16

5

1

SH

PSİKOLOG

1

5

3

SH

PSİKOLOG

2

5

4

SH

FİZYOTERAPİST

9

5

1

SH

FİZYOTERAPİST

9

5

2

SH

FİZYOTERAPİST

1

5

3

SH

FİZYOTERAPİST

11

5

4

SH

ECZACI

7

2

1

SH

ECZACI

4

4

1

SH

ECZACI

9

5

1

SH

ECZACI

3

5

3

SH

DİYETİSYEN

3

3

1

SH

DİYETİSYEN

2

4

1

SH

DİYETİSYEN

7

5

1

SH

DİYETİSYEN

8

5

2

SH

TIBBİ TEKNOLOG

9

3

1

SH

TIBBİ TEKNOLOG

70

5

1

SH

TIBBİ TEKNOLOG

31

5

2

SH

TIBBİ TEKNOLOG

11

5

4

SH

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

1

4

1

SH

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

2

2

1

SH

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

1

5

3

SH

HEMŞİRE

41

5

1

SH

HEMŞİRE

475

9

1

SH

HEMŞİRE

743

9

2

SH

HEMŞİRE

137

9

3

SH

HEMŞİRE

97

9

4

SH

EBE

1310

5

1

SH

EBE

556

5

2

SH

EBE

325

5

3

SH

EBE

12

5

4

SH

EBE

150

9

4

SH

SAĞLIK MEMURU

660

5

1

SH

SAĞLIK MEMURU

40

5

2

SH

SAĞLIK MEMURU

740

5

3

SH

SAĞLIK MEMURU

3

6

5

SH

SAĞLIK MEMURU

1

7

4

SH

SAĞLIK MEMURU

188

9

3

SH

SAĞLIK MEMURU

390

9

4

SH

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

5

2

SH

SAĞLIK TEKNİKERİ

7

5

3

SH

SAĞLIK TEKNİKERİ

29

5

4

SH

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

9

4

SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

2

4

3

SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

2

9

3

SH

DİŞ PROTEZ TEKN.

73

9

3

SH

DİŞ PROTEZ TEKN.

38

9

5

TH

MÜHENDİS

13

3

1

TH

MÜHENDİS

2

4

1

TH

MÜHENDİS

3

5

1

TH

MÜHENDİS

3

5

2

TH

MÜHENDİS

1

5

3

TH

MİMAR

1

4

2

TH

KİMYAGER

4

2

1

TH

KİMYAGER

4

4

1

TH

KİMYAGER

4

5

1

TH

İSTATİSTİKÇİ

1

2

1

TH

İSTATİSTİKÇİ

1

5

4

TH

TEKNİKER

15

2

1

TH

TEKNİKER

8

5

1

TH

TEKNİKER

2

5

3

TH

TEKNİSYEN

74

4

3

TH

TEKNİSYEN

90

5

3

TH

TEKNİSYEN

4

6

3

TH

TEKNİSYEN

26

7

3

TH

TEKNİSYEN

3

8

3

TH

TEKNİSYEN

30

9

3

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

1

6

5

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

30

7

5

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

3

8

5

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

33

9

5

YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

2

12

5

YH

HİZMETLİ

2

6

5

YH

HİZMETLİ

14

8

5

YH

HİZMETLİ

1240

9

5

YH

HİZMETLİ

37

10

5

YH

HİZMETLİ

15

11

5

YH

HİZMETLİ

1291

12

5

YH

HİZMETLİ

898

12

7

YH

HİZMETLİ

2

13

7

YH

AŞÇI

2

6

5

YH

AŞÇI

4

8

5

YH

AŞÇI

88

9

5

YH

AŞÇI

2

10

5

YH

AŞÇI

2

11

5

YH

AŞÇI

34

12

5

YH

AŞÇI

41

12

7

YH

BERBER

4

7

5

YH

BERBER

10

9

5

YH

BERBER

1

12

5

YH

BAHÇIVAN

1

7

5

YH

BAHÇIVAN

7

9

5

YH

BEKÇİ

1

6

5

YH

BEKÇİ

5

8

5

YH

BEKÇİ

11

9

5

YH

BEKÇİ

3

10

5

YH

BEKÇİ

2

11

5

YH

BEKÇİ

16

12

5

YH

GASSAL

11

7

5

YH

GASSAL

10

9

5

YH

GASSAL

2

12

5

YH

DAĞITICI

4

6

5

YH

DAĞITICI

1

7

5

YH

DAĞITICI

1

8

5

YH

DAĞITICI

1

9

5

 

       TOPLAM

14279

 

 

 

 

KURUMU          : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI        : D. SERMAYE

CETVEL              : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

 

 

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

SH

HEMŞİRE

1

3

2

SH

HEMŞİRE

1

4

3

SH

HEMŞİRE

5

5

4

SH

HEMŞİRE

606

9

5

SH

SAĞLIK MEMURU

1

5

4

SH

SAĞLIK MEMURU

6

9

5

AH

AVUKAT

1

5

3

 

        TOPLAM

621

 

 

 

KURUMU          : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

– B –

MEVCUT KADRONUN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

 GİH

MÜFETTİŞ

2

7

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

5

5

 GİH

MÜFETTİŞ

3

10

GİH

BAŞMÜFETTİŞ

1

14

 GİH

MÜFETTİŞ

4

2

GİH

MÜFETTİŞ

1

5

 GİH

EĞİTİM UZMANI

2

6

GİH

EĞİTİM UZMANI

5

6

 GİH

DAKTİLOGRAF

5

6

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

15

 GİH

DAKTİLOGRAF

7

5

 

 

 

 

 GİH

VERİ MAZ. VE KOM. İŞL.

10

9

 

 

 

 

 

           TOPLAM :

 

45

 

                  TOPLAM :

 

45

 

 

KURUMU          : SAĞLIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI        : TAŞRA

CETVEL              : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

– B –

MEVCUT KADRONUN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

 GİH

HASTANE MÜDÜRÜ

3

116

GİH

HASTANE MÜDÜRÜ

2

119

 GİH

HASTANE MÜDÜRÜ

4

3

GİH

HASTANE MÜDÜR YARD.

1

50

 GİH

MUHASEBECİ

1

11

GİH

HASTANE MÜDÜR YARD.

3

50

 GİH

SANTRAL MEMURU

5

13

GİH

SİVİL SAVUNMA UZMANI

4

4

 GİH

SANTRAL MEMURU

7

4

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

20

 GİH

DAKTİLOGRAF

5

55

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

4

20

 GİH

DAKTİLOGRAF

6

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

5

20

 GİH

DAKTİLOGRAF

7

27

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

3

60

 GİH

DAKTİLOGRAF

8

2

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

4

60

 GİH

DAKTİLOGRAF

9

70

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

5

80

 GİH

DAKTİLOGRAF

10

33

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

7

50

 GİH

DAKTİLOGRAF

11

7

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

9

80

 GİH

VEZNEDAR

4

16

SH

ASİSTAN

5

247

 GİH

VEZNEDAR

5

10

SH

BAŞTABİB YARDIMCISI

3

30

 GİH

VEZNEDAR

6

3

SH

BAŞTABİB YARDIMCISI

5

20

 GİH

VEZNEDAR

8

2

SH

UZMAN (TAB. UZ. T. GÖ.)

5

230

 SH

HEMŞİRE

1

500

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK SAVAŞ MEMURU

3

6

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK SAVAŞ MEMURU

5

1

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK SAVAŞ MEMURU

7

1

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

3

28

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

5

86

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

7

2

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

8

2

 

 

 

 

 SH

SAĞLIK TEKNİSYENİ

9

60

 

 

 

 

 SH

LABORANT

3

20

 

 

 

 

 SH

LABORANT

7

3

 

 

 

 

 SH

LABORANT

8

1

 

 

 

 

 SH

DİŞ PROTEZ TEKN.

5

33

 

 

 

 

 YH

TEKNİSYEN YARDIMCISI

8

1

 

 

 

 

 YH

AŞÇI

12

17

 

 

 

 

 YH

DAĞITICI

5

1

 

 

 

 

 YH

DAĞITICI

6

2

 

 

 

 

 YH

DAĞITICI

7

1

 

 

 

 

 YH

DAĞITICI

8

1

 

 

 

 

 YH

DAĞITICI

9

1

 

 

 

 

 

              TOPLAM :

 

1140

 

          TOPLAM :

 

1140