5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10941

             Başbakanlığa ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                            A. ŞENER                                 M. A. ŞAHİN                        B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       M. V.GÖNÜL                                  A.AKSU                           M. M. EKER

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                         İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                            O. PEPE                                     R.AKDAĞ                         B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskan Bakanı V.                  Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı

                            M. M. EKER                                     M. BAŞESGİOĞLU                             A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı              Sanayi ve Ticaret Bakanı

                            M.H.GÜLER                                           B. ATALAY                                       O. PEPE

             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.               Çevre ve Orman Bakanı

 

KURUMU          : BAŞBAKANLIK

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

 

 

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

GİH

BASIN VE HAL. İLŞ. MŞV.

1

3

1

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

3

2

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

4

3

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

1

5

3

GİH

MÜFETTİŞ

10

4

3

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

3

2

GİH

UZMAN

1

3

2

GİH

UZMAN

31

4

3

GİH

UZMAN

2

5

3

GİH

UZMAN

5

5

4

GİH

ARAŞTIRMACI

2

2

1

GİH

ARAŞTIRMACI

3

3

2

GİH

ARAŞTIRMACI

2

4

3

GİH

PROGRAMCI

1

2

1

GİH

PROGRAMCI

2

3

2

GİH

PROGRAMCI

2

6

5

GİH

ÇÖZÜMLEYİCİ

1

4

3

GİH

UZMAN YARDIMCISI

2

7

6

GİH

KORUMA VE GÜV. AMİRİ

1

5

4

GİH

KORUMA VE GÜV. ŞEFİ

1

5

3

GİH

ŞEF

4

4

3

GİH

ŞEF

3

5

4

GİH

MEMUR

17

6

5

GİH

MEMUR

5

7

6

GİH

MEMUR

4

8

7

GİH

MEMUR

2

9

6

GİH

MEMUR

9

9

8

GİH

MEMUR

2

10

9

GİH

MEMUR

1

11

10

GİH

ANBAR MEMURU

2

8

7

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

11

6

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

3

7

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

3

7

6

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

1

8

5

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

6

8

7

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

4

9

8

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

6

10

9

GİH

DAKTİLOGRAF

2

6

5

GİH

DAKTİLOGRAF

1

9

8

GİH

SEKRETER

1

9

8

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

5

5

4

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

1

6

5

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

1

9

8

GİH

ŞOFÖR

6

6

5

GİH

ŞOFÖR

1

7

5

GİH

ŞOFÖR

7

7

6

GİH

ŞOFÖR

1

8

6

GİH

ŞOFÖR

5

8

7

GİH

ŞOFÖR

4

9

8

GİH

ŞOFÖR

1

10

8

GİH

ŞOFÖR

1

10

9

GİH

ŞOFÖR

1

11

9

GİH

ŞOFÖR

1

12

10

SH

HEMŞİRE

1

2

1

SH

HEMŞİRE

1

3

2

TH

TEKNİKER

1

3

2

TH

TEKNİSYEN

3

4

3

TH

TEKNİSYEN

5

5

4

TH

TEKNİSYEN

4

6

5

TH

TEKNİSYEN

1

7

6

TH

TEKNİSYEN

1

8

7

TH

TEKNİSYEN

1

9

6

TH

TEKNİSYEN

1

9

8

YH

HİZMETLİ

15

6

5

YH

HİZMETLİ

6

7

6

YH

HİZMETLİ

3

8

7

YH

HİZMETLİ

3

9

8

YH

AŞÇI

4

6

5

YH

AŞÇI

1

7

6

YH

AŞÇI

1

8

7

 

                      TOPLAM :

245

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMU          : BAŞBAKANLIK

TEŞKİLATI        : D. SERMAYE

CETVEL              : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

 

 

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

2

1

GİH

MEMUR

1

6

5

GİH

MEMUR

1

7

6

GİH

KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ

3

6

5

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

2

4

3

 

                      TOPLAM :

8

 

 

 

KURUMU          : BAŞBAKANLIK

TEŞKİLATI        : MERKEZ

CETVEL              : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

– B –

MEVCUT KADRONUN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

 GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

3

3

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

6

5

 GİH

ŞOFÖR

7

1

GİH

UZMAN YARDIMCISI

7

15

 GİH

ŞOFÖR

8

2

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

6

1

 GİH

ŞOFÖR

9

1

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

7

3

 GİH

ŞOFÖR

10

3

TH

MÜHENDİS

5

3

 GİH

ŞOFÖR

11

3

TH

MÜHENDİS

6

2

 YH

HİZMETLİ

5

9

TH

TEKNİKER

6

3

 YH

HİZMETLİ

6

2

 

 

 

 

 YH

HİZMETLİ

7

1

 

 

 

 

 YH

HİZMETLİ

8

1

 

 

 

 

 YH

HİZMETLİ

9

1

 

 

 

 

 YH

HİZMETLİ

11

5

 

 

 

 

 

      TOPLAM :

 

32

 

                  TOPLAM :

 

32

 

 

KURUMU          : BAŞBAKANLIK

TEŞKİLATI        : D. SERMAYE

CETVEL              : 4

 

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

– B –

MEVCUT KADRONUN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

 GİH

MEMUR

7

1

GİH

MEMUR

5

3

 GİH

MEMUR

8

2

 

 

 

 

 

    TOPLAM :

 

3

 

  TOPLAM :

 

3