5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10927

             T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait;

             1 - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünde değişiklik yapılması,

             2 - Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümünde değişiklik yapılması;

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 22/8/2006 tarihli ve 13995 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                         A. ŞENER                                     M. A. ŞAHİN                       B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                   M. AYDIN                                   N. ÇUBUKÇU                     K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                      Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 M. V. GÖNÜL                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                            Milli Savunma Bakanı                          İçişleri Bakanı V.                    Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                      R.AKDAĞ                        B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskan Bakanı                        Sağlık Bakanı                     Ulaştırma Bakanı

                             M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                   Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                             M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

(I) SAYILI LİSTE

KODU        : 113202

KURUMU  : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLAT : MERKEZ

I SAYILI CETVEL

                   

–A–

–B–

İPTAL EDİLEN KADROLAR

İHDAS EDİLEN KADROLAR

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

SIN

KODU

UNVAN ADI

DRC

ADET

GİH

3490

MÜFETTİŞ

5

1

GİH

980

MALZEME DAİRESİ BAŞKANI

1

1

 

 

 

 

 

GİH

3480

MÜŞAVİR

1

1

 

 

 

 

 

GİH

3505

BAŞUZMAN

1

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

 

 

 

(II) SAYILI LİSTE

KURUM KODU   : 113202

KURUM ADI       : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI   : MERKEZ

II SAYILI CETVEL

                   

–A–

                       –B–

İPTAL EDİLEN POZİSYONUN

İHDAS EDİLEN POZİSYONUN

KODU

UNVAN ADI

ADET

KODU

UNVAN ADI

ADET

 

115

TEKNİK UZMAN

5

1170

MÜHENDİS

35

 

601

TEKNİK ŞEF

5

1380

TEKNİSYEN

10

 

790

MEMUR

8

 

 

 

 

870

SANTRAL MEMURU

1

 

 

 

 

1090

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

8

 

 

 

 

1100

PUANTÖR

3

 

 

 

 

1840

AŞÇI

9

 

 

 

 

1850

HİZMETLİ

9

 

 

 

 

 

TOPLAM

48

 

TOPLAM

45