5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  28/9/2006

             Karar No                :  2006/68

             İşyeri                       :  EÜS Elektronik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

                                                Seyrantepe Mah. Donanma Sok. No:15

                                                Kağıthane/İSTANBUL   

             B.M.Dosya No        :  509029.34

             Tespiti İsteyen       :  EÜS Elektronik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

             İnceleme                 :  EÜS Elektronik Üretim San. ve Tic. A.Ş. işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde bilim, eğitim, eğlence ile ilgili elektronik, mekanik ve elektromekanik araç-gereç ve sarf malzemelerinin üretiminin, montajının, alımının ve satımının, ithalat ve ihracatının yapıldığı, üretilen ana maddenin büyük mağaza ve işyerlerinde, kontrol ve güvenliği sağlamaya yönelik olarak mamul malların üzerine geçirilen barkodlar ve elektronik aygıtlar olduğu, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: EÜS Elektronik Üretim San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.