5 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26310

TEBLİĞ

             Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          : 26/9/2006

             Karar No                :  2006/67

             İşyeri                       :  Yön Teknik Oto Yedek Parça Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

                                                Y. Yalova Yolu 15. Km. Ovaakça/ BURSA

             B.M. Dosya No       : 50544.16

             Tespiti İsteyen       : Yön Teknik Oto Yedek Parça Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

             İnceleme                 : Yön Teknik Oto Yedek Parça Sanayi ve Tic. Ltd. Ştinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde kauçuk hammaddeden üretilecek mamüllerin metal kalıplarının ve kauçuk hamurunun hazırlanan kalıplarda baskılarının yapıldığı, bu aşamaya kadar kullanılan makine alet ve edavatın kauçuk işlemeye yönelik olduğu, işyerinin diğer bir bölümünde de dışarıdan satın alınan metal parçaların torna v.s. aletler ile işlenmesinin yapıldığı, son aşamada da üretilen kauçuk mamullerin dışarıdan hazır alınmış veya ham olarak alınıp da işlenmiş metal parçalar ile montajı işinin yapıldığı, sonuç olarak işyerinde ağırlıklı olarak kauçuk hammaddeden mamül üretimi yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik " işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Yön Teknik Oto Yedek Parça Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.