29 Eylül 2006 Tarihli ve 26304 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10912 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2006/10963 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Çalıştırılmak Üzere 2005/9860 Sayılı Kararname ile Hizmet Birimi ve Pozisyon Unvanları İtibarıyla Belirlenen Sözleşmeli Sağlık Personelinden (I) Sayılı Listede Belirtilenlerin İptali ile (II) Sayılı Listede Belirtilenlerin İhdası Hakkında Karar

2006/10971 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

2006/10972 Sudan’a Buğday Tohumluğu Hibe Edilmesine İlişkin Karar

 

ATAMA KARARI

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Adıyaman İli Besni İlçesine Bağlı Eskiköy Belediyesi İsminin "Sugözü" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği’nin (Avrupa Menşe Kümülasyonu) (Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/37, K: 2006/38 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2006/39 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/40 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)