28 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26303

ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2006/10968

             Ekli listede görev yerleri ile ad ve soyadları yazılı şahısların karşılarında belirtilen görevlere atanması; İçişleri Bakanlığının 25/9/2006 tarihli ve 431 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

             K. UNAKITAN                                      A. ŞENER                            M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                      M. AYDIN                          N. ÇUBUKÇU                     A. COŞKUN

               Devlet Bakanı                                     Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı V.

                  C. ÇİÇEK                                        M. V.GÖNÜL                             A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                               Milli Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                          F. N.ÖZAK                             R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                      Bayındırlık ve İskan Bakanı               Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

25/9/2006 TARİHLİ VE 2006/10968 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

              ADI VE SOYADI                                      ESKİ GÖREVİ                                              YENİ GÖREVİ

              ERDAL ATA                                             KOCAELİ VALİSİ                                         MERKEZ VALİSİ

              GAZİ ŞİMŞEK                                          DENİZLİ VALİSİ                                          MERKEZ VALİSİ

              CEMALETTİN SEVİM                            KARABÜK VALİSİ                                      MERKEZ VALİSİ

              HALİL ULUSOY                                       IĞDIR VALİSİ                                               MERKEZ VALİSİ

              DR. HASAN CANPOLAT                       SİVAS VALİSİ                                               DENİZLİ VALİSİ

              ENVER SALİHOĞLU                               RİZE VALİSİ                                                 GÜMÜŞHANE VALİSİ

              SAİM SAFFET KARAHİSARLI              ÜSKÜDAR KAYMAKAMI                        IĞDIR VALİSİ

              GÖKHAN SÖZER                                    YOZGAT VALİSİ                                         KOCAELİ VALİSİ

              CAN DİREKÇİ                                          MERKEZ VALİSİ                                         KARABÜK VALİSİ

              KASIM ESEN                                            KADIKÖY KAYMAKAMI                         RİZE VALİSİ

              VEYSEL DALMAZ                                   GÜMÜŞHANE VALİSİ                                SİVAS VALİSİ

              AMİR ÇİÇEK                                            ESKİ A.P.K. KURULU BAŞKANI              YOZGAT VALİSİ

                                                                                  OLUP, STRATEJİ GELİŞTİRME

                                                                                  BAŞKANI V.