21 Ağustos 2006 Tarihli ve 26266 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

— Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 27)

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)