16 Ağustos 2006 Tarihli ve 26261 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10805 Denizcilik Müsteşarlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/10829 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2006/10840 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Kastamonu İlinde  Çatalzeytin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2006/10846 Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/10847 Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında Adana, Ankara,Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya İl Müftülükleri Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2006/10848 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstanbul İli Büyükçekmece İlçesinde Bir Adet Tapu Sicil Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2006/10849 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2006/10856 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2006 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

— Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

— Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/2)