27 Temmuz 2006 Tarihli ve 26241 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Posta Çekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atanma, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

— Elektrik Üretim Anonim Şirketi Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

— 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 23)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/29 (2559 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4771 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/24 Sayılı Kararı

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar