25 Temmuz 2006 Tarihli ve 26239 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10695  Bazı Mahalli İdarelerin Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB)’ne Katılmaları Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ‘ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Kamu Sertifikasyon Merkezi ile İlgili 2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının Uygulanması ve İzlenmesi ile İlgili 2006/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/2 Sayılı Kararı