25 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26239

ATAMA KARARLARI

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8265

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Orhan YAĞLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

24/7/2006

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                M.V.GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8266

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet PEHLİVANLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

24/7/2006

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                M.V.GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8267

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Canan İLGÜN’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet DEMİRDÖĞEN’in atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

24/7/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                M.V.GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8268

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Adnan ATICI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Sait DEMİRCİ’nin atanması,

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

24/7/2006

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                M.V.GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı

—— • ——

             Millî Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8269

             1 – Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı İlhan AKDENİZ’in,  başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

             Bu suretle boşalacak olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Kadri UYANIK’ın atanması,

             399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

24/7/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                M.V.GÖNÜL

                  Başbakan                                      Millî Savunma Bakanı