25 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26239

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

        CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     24 Temmuz 2006

  B.01.0.KKB.01-06/B-7-2006-528

BAŞBAKANLIĞA

             25-26 Temmuz 2006 tarihleri arasında Macaristan’a resmî ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI