25 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26239

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10695

             Antalya İl Özel İdaresi,Kemer, Beldibi, Göynük, Çamyuva, Tekirova ve Çavuşköy belediyeleri ile Kuzdere, Ulupınar, Beycik ve Ovacık köylerinin Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB)’ne katılmaları;İçişleri Bakanlığı’nın 26/6/2006 tarihli ve 62341 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

         B.ATALAY                                           A. ŞENER                                 M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                        M. AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                             A. AKSU                                      A.AKSU                            A. ŞENER

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı V.                      İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                           F. N.ÖZAK                                  R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                        Bayındırlık ve İskan Bakanı                    Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                             M. M. EKER                                           C.ÇİÇEK                                     A. COŞKUN

                   Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                             M.H.GÜLER                                            A. KOÇ                                          O. PEPE

              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı