24 Temmuz 2006 Tarihli ve 26238 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Beşir  ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Dumlupınar Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2006 Yılı Mayıs ve Haziran Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi