2 Temmuz 2006 Tarihli ve 26216 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Milli Savunma Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—   Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ana Teşkilat ve Kuruluş Yönetmeliği

—   Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   İstanbul Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği