28 Haziran 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26212

 
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, 28/6/2006 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ ile 29-30/6/2006 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ali DİNÇER'in Vekâlet Etmelerine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Nüfus Yazım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

— Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

— İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/36)

— Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: SGM/2006-18)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

— Yargıtay 2.Hukuk Dairesine Ait Karar