BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                       23 Haziran 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-8349

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Haziran 2006 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                23 Haziran 2006

          B.01.0.KKB.01-06-166-2006-470

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 23 Haziran 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8349 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Haziran 2006 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına,Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI