ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10569

             Şeker Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 19/6/2006 tarihli ve 4158 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Kanun’un 8 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

        Recep Tayyip ERDOĞAN

                      Başbakan

                   B. ATALAY                                 A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

     Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

                 A. BABACAN                              M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

                  Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                     C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

                  Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                     H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

              Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                                 M. V.GÖNÜL                             A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.       Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                     H.ÇELİK                                     O. PEPE

                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

 

19/6/2006 TARİHLİ VE 2006/10569 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

                ADI SOYADI                                                GÖREVİ                         ADAY GÖSTEREN KURUM

                1 - Mehmet Azmi AKSU                               Kurul Başkanı                 T. Şeker Fabrikaları A.Ş.

                2 - Mehmet Vehbi GÜNAN                           Üye                                 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

                3 - Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI        Üye                                 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

                4 - Ahmet YAKICI                                         Üye                                 Devlet Bakanlığı (DTM)

                5 – Recep KONUK                                        Üye                                 Pankobirlik S.S. Pancar Ekicileri

                                                                                                                                Kooperatifleri Birliği

                6 - Mustafa Fevzi YÜKSEL                           Üye                                 Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.

                7 - Mustafa Muzaffer SAYINATAÇ            Üye                                 Cargill Tarım ve Gıda Sanayi

                                                                                                                                Ticaret A.Ş.