23 Haziran 2006 CUMA - Sayı : 26207

 
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10479  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10502  İstanbul İli,Zeytinburnu İlçesinde Bulunan Ekli Krokide Sınırları ve Listede Ada Numaraları Belirtilen Alanların “Yenileme Alanı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/10546  Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Osmaniye İlinde Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2006/10559  İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Milli Eğitim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Dalabilir Deniz Araçları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 306)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/41)

—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

—   Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

—   Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/2)