7 Haziran 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26191

 
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10469 Filistin'e Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesine İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kafkas Üniversitesi Kars Meslek Yüksekokulu Kayıt, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Muğla Üniversitesi Lisansüstü Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mal ve Hizmet Satınalma Yönetmeliği

 

GENELGE

— 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (No: 2006/10)