26 Mayıs 2006 CUMA - Sayı : 26179
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5505 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5507 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10408   Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2006/10423   e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/10427    Karataş - Yumurtalık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlanı Hakkında Karar

2006/10428    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Erciş İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2006/10429   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2006/10426 Radyo ve Telvizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen Adaylar Arasından Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ’un Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hukuk Alanı) Atanması Hakkında Karar

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Gureba Hastanesi İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

— Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük