18 Mayıs 2006 PERŞEMBE - Sayı : 26172
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere            

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

— Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/12)

— Kamu İktisadi Teşebbüslerince İşletilen Limanların Deniz Sınırlarının ve Koordinatlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/1)