1 Mayıs 2006 PAZARTESİ - Sayı : 26155
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıt, Nakil,Yol ve İş Makineleri Kira Yönetmeliği

— Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

— İstanbul Ticaret Üniversitesi Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik