BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                          28 Nisan 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-5409

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Mayıs 2006 tarihinde Katar’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                   28 Nisan 2006

          B.01.0.KKB.01-06-109-2006-293

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28 Nisan 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-5409 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Mayıs 2006 tarihinde Katar’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI