29 Nisan 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26153
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10320 Ulaştırma Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Şube Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

2006/10355 Bazı Valiliklere Yapılan Atamalarla İlgili Karar

— Devlet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan,Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)