27 Nisan 2006 PERŞEMBE - Sayı : 26151
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

— Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu Programı Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektupları

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10318 Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinde Yer Verilen Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

SINIR TESPİT KARARLARI

— Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 439)