19 Nisan 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26144
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

— Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2002/49/EC)

 

GENELGELER

— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 8 Mart 2006 Tarihli Kararları ile İlgili 2006/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Orman ve Park-Bahçe Ağaçları,Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/7)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/8)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/27 Sayılı Kararı