BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    18 Nisan 2006

   B.02.0.PPG.0.12-305-4857

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Nisan 2006 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          18 Nisan 2006

  B.01.0.KKB.01-06-97-2006-267

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18 Nisan 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-4857 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Nisan 2006 tarihinde Hollanda’ya gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI