14 Nisan 2006 CUMA - Sayı : 26139
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yönetmeliği

— Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

—   Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

— Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2006/5)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

— Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No: 5)