29 Mart 2006 ÇARŞAMBA - Sayı : 26123
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10134  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

— İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Lepra ve Zührevi Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

— Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararları (No: 2006/10-11-12-13-15-16-17-18-19)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2006/3)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22 (5437 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/21 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/22 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/44 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/23 Sayılı Kararı