28 Mart 2006 SALI - Sayı : 26122
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5475  Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5476  At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5478  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10166  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/10172  İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların “Yenilenme Alanı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/10177  Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/10179  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/10180  Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Milli Eğitim Bakanlığına,Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

— Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

— Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

— Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No:31)

— Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 32)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/20 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/25 Sayılı Kararı