BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                           24 Mart 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-3755

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27Mart 2006 tarihinde Sudan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    24 Mart 2006

           B.01.0.KKB.01-06-83-2006-211

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24 Mart 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3755 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27Mart 2006 tarihinde Sudan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI