BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

 

                                  T.C.

                       BAŞBAKANLIK                                                                                                           24 Mart 2006

                B.02.0.PPG.0.12-305-3754

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Mart 2006 tarihinde Sudan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    24 Mart 2006

           B.01.0.KKB.01-06-82-2006-210

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24 Mart 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-3754 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mart 2006 tarihinde Sudan’a gidecek olan Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI